Magdalena Krzyżanowska |

Frankowiczu, czy w swojej umowie z Deutsche Bankiem masz zapis następującej treści: „Za zgodą Banku Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu także w inny sposób w tym może dokonać spłaty również w CHF lub innej walucie”?

Może już nawet usłyszałeś opinię prawnika, że przez ten zapis w umowie masz niewielkie szanse na wygranie z Bankiem. Nic bardziej mylnego.

Umowy kredytów frankowych Deutsche Banku często uznawane są przez prawników za znacznie trudniejsze do zakwestionowania w sądzie, niż umowy zawarte z innymi bankami (np. PKO BP). Dzieje się tak z uwagi na to, że wzorce umowne stosowane przez Deutsche Bank umożliwiają teoretycznie wypłatę i spłatę kredytu bezpośrednio w CHF. To sprawia, że Deutsche Bank w toku postępowania sądowego podnosi zarzuty, jakoby kredyty te stanowiły kredyty „walutowe”, a nie denominowane w walucie obcej, z czym oczywiście nie można się zgodzić.

Kancelaria posiada doświadczenia w sprawach kredytów frankowych zawartych z Deutsche Bankiem. M.in. Sąd Okręgowy w Szczecinie stoi na stanowisku, że postanowienia dot. spłaty kredytu również w CHF miały charakter ogólny, a na zasadzie szczegółowości zostały wyłączone poprzez odpowiednie zapisy części szczegółowej umowy (tabeli), bowiem w punkcie 14 tabeli wskazano rachunek bankowy prowadzony w PLN - jako rachunek, na który miała nastąpić wypłata kredytu w PLN i nastąpiła w konsekwencji. Podobnie, jeżeli chodzi o spłatę kredytu - to od początku uzgodniono, że będzie się ona odbywać wyłącznie w walucie PLN, a nie CHF. Zmiana waluty spłaty kredytu wymagała zmiany rachunku do spłaty kredytu i zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy kredytu. Nadto Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał stanowisko Sądu I instancji za prawidłowe czym oddalił apelację Banku.

Prześlij do Nas swoją umowę za pomocą formularza, a My dokonamy darmowej analizy i przedstawimy Ci ofertę Kancelarii.

Pamiętaj, masz szansę na wygraną z Deutsche Bankiem i uwolnienie się od kredytu frankowego, a w tym wszystkim pomoże Ci Kancelaria.