Radca prawny Magdalena Krzyżanowska jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W roku 2015 ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2016-2018 odbyła aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim. W 2014 r. zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jako technik rachunkowości. Ponadto w roku 2018 ukończyła Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku logistyka na specjalizacji logistyka i zarządzanie w europejskich systemach transportowych uzyskując tytuł inżyniera. Dzięki zdobytemu wykształceniu jest w stanie zrozumieć prowadzoną przez swoich Klientów działalność i zapewnić im kompleksową obsługę prawną. Potrafi nawiązać kontakt z Klientem, ustalić istotę jego problemu, a często też podejmować korzystne dla niego działania, nawet pod presją czasu. W 2020 r. uzyskała również certyfikat Inspektora Ochrony Danych i od tamtej pory pełni tę funkcję u podmiotów, z którymi współpracuje.

Od sierpnia 2012 r. praktykowała w kancelarii adwokackiej zajmując się w szczególności sprawami cywilnymi i rodzinnymi oraz sprawami karnymi i karno-skarbowymi. Od października 2015 r. do maja 2022 r. praktykowała w jednej z większych kancelarii na Pomorzu Zachodnim, według rankingu Rzeczpospolitej, zajmując się m.in. obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego (gmin), spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Dzięki obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego posiada doświadczenie w sprawach cywilnych, gospodarczych (w tym w zakresie prawa zamówień publicznych), spadkowych oraz w zakresie windykacji. Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę zawodową, świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych.

Radca prawny Magdalena Krzyżanowska jest osobą ambitną. W efekcie jej kilkuletnich działań, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny nadał dalszy bieg skardze konstytucyjnej w sprawie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów, a zatem o zbadanie zgodności art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 70 ust. 4, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP. Aktualnie sprawa prowadzona jest pod sygn. akt SK 1/20 i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.