TSUE

Bank nie będzie mógł żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – opinia Rzecznika Generalnego TSUE

Bank nie będzie mógł żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – opinia Rzecznika Generalnego TSUE

W dniu 16 lutego 2023 r. upubliczniona została opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie prowadzonej przez Trybunał pod sygn. akt C 520/21 w której to Rzecznik podniósł, że przepisy dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1) należy interpretować w ten sposób, że:

  • w przypadku uznania, że umowa kredytu zawarta przez konsumenta i Bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, konsument, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może w następstwie takiego uznania domagać się od banku także dodatkowych świadczeń;
  • stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą w przypadku uznania, że umowa kredytu zawarta przez konsumenta i Bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, Bank, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może w następstwie takiego uznania domagać się od konsumenta także dodatkowych świadczeń.

Oznacza to w praktyce, że Bankom nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. W opinii Rzecznika, jedyne czego Bank może żądać – to zwrot wypłaconego kapitału i odsetek liczonych od dnia wezwania do zwrotu przedmiotowego kapitału.

Wyrok TSUE zapadnie za kilka miesięcy, a opinia nie jest wiążąca, ale zazwyczaj wyznacza kierunek, w którym takie orzeczenie pójdzie.

Masz w dalszym ciągu wątpliwości czy pozwać Bank? Skontaktuj się z Nami. Kancelaria przeanalizuje Twoją umowę i pomoże Ci w podjęciu decyzji.