• +48 517 211 078
  • [javascript protected email address]
  • Kancelaria Radcy Prawnego | Magdalena Krzyżanowska

Kancelaria

Radca prawny - Magdalena Krzyżanowska

Radca prawny Magdalena Krzyżanowska jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W roku 2015 ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2016-2018 odbyła aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim. W 2014 r. zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jako technik rachunkowości. Ponadto w roku 2018 ukończyła Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku logistyka na specjalizacji logistyka i zarządzanie w europejskich systemach transportowych uzyskując tytuł inżyniera. Dzięki zdobytemu wykształceniu jest w stanie zrozumieć prowadzoną przez swoich Klientów działalność i zapewnić im kompleksową obsługę prawną. Potrafi nawiązać kontakt z Klientem, ustalić istotę jego problemu, a często też podejmować korzystne dla niego działania, nawet pod presją czasu.

Od sierpnia 2012 r. praktykowała w kancelarii adwokackiej zajmując się w szczególności sprawami cywilnymi i rodzinnymi oraz sprawami karnymi i karno-skarbowymi. Od października 2015 r. praktykuje w jednej z większych kancelarii na Pomorzu Zachodnim, według rankingu Rzeczpospolitej, zajmując się m.in. obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego (gmin), spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Dzięki obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego posiada doświadczenie w sprawach cywilnych, gospodarczych (w tym w zakresie prawa zamówień publicznych), spadkowych oraz w zakresie windykacji.

Ponadto radca prawny Magdalena Krzyżanowska współpracuje z Low Tax Biuro rachunkowe Sp. z o.o. Dzięki czemu zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę.